Slimpark

Ulazni terminal

 • termalni printer visokih performansi za izdavanje barkod kartica
 • LED displej za ispis informacija
 • savremeni barkod čitač za očitavanje kartica stalnih korisnika
 • mogućnost integrisanja beskontantnog "EasyMove" čitača za stalne korisnike
 • zvučna komunikacija sa centrom putem klasičnog interfona ili VoIP-a na terminalu

Izlazni terminal

 • LED displej za ispis informacija
 • savremeni barkod čitač za očitavanje kartica stalnih korisnika
 • mogućnost integrisanja beskontantnog "EasyMove" čitača za stalne korisnike
 • zvučna komunikacija sa centrom putem klasičnog interfona ili VoIP-a na terminalu

Automatska naplatna mašina

 • savremeni barkod čitač za očitavanje kartica
 • naplata kovanicama u svim apoenima
 • naplata paprinatim novčanicama, takođe u svim apoenima
 • mogućnost plaćanja kreditnim i/ili debitnom karticom
 • mogućnost vraćanja kusura u kovanicama i papirnatim novčanicama u svim apoenima
 • mogućnost izdavanja računa
 • mogućnost izdavanja izgubljenih kartica
 • zvučna komunikacija sa centrom putem klasičnog interfona ili VoIP-a na terminalu

Rampa

 • termalni printer visokih performansi
 • barkod skener i EasyMove bezkontaktni sistemi za kontrolu prolaska sezonskih korisnika parkinga
 • fleksibilni sistemi plaćanja sa kovanicama, novčanicama i kreditnim/debitnim karticama

Server

 • u ovisnosti od broja uređaja unutar sistema, biraju se različite konfiguracije servera
 • namijenjen je za rad od 0 do 24, bez potrebe za gašenjem
 • sa serverom se opcionalno može isporučiti UPS (eng. Uninterruptible Power Supply) radi sigurnosti i zaštite podataka
 • na serveru se nalazi aplikacija za upravljanje cjelokupnim parking sistemom
 • mogućnost postavljanja više servera i radnih stanica unutar objekta ukoliko je to potrebno
 • manuelna naplata se vrši na serveru ili na radnoj stanici (eng. workstation)